Hier zijn we trots op
Een goede basis
Dit is het motto van onze school. We bieden een basis waarin ieder kind ertoe doet. We kijken naar wat een kind nodig heeft en op welke manier we het beste aan kunnen sluiten bij de talenten van het kind.



Kanjerschool
Op de Floris Radewijnsz werken we met de Kanjertraining. Wekelijks besteden we hier 45 minuten aan in iedere groep. Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in de groep. Vertrouwen is de basis voor het creƫren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je.


Samen vieren
We vinden het waardevol om samen te vieren. Dit past bij onze katholieke identiteit en komt tot uiting tijdens de kerstviering of de viering met Pasen. Vaak steken we dan ook de schoolkaars aan, die elke SKOR-school heeft. Maar er is meer te vieren: Kinderboekenweek, Carnaval, Koningsspelen, enz. Zo zijn er ook Florisvieringen, waarbij leerlingen mogen presenteren aan elkaar. In dat samenzijn is er ruimte voor verschillen en deze respecteren we.