Welkom op de website van de RK Basisschool Floris Radewijnsz. U vindt hier uitgebreide informatie over onze school. Deze is bedoeld voor zowel de ouders van onze leerlingen als voor ouders die zich oriŽnteren op de keuze van een school voor hun kind(eren). Deze "nieuwe ouders" attenderen wij op onze speciale pagina, die hen de kortste weg wijst naar de meest relevante informatie. We hebben ook een speciale pagina gemaakt voor de buitenschoolse opvang (de Eilandkanjers), die gehuisvest is bij ons op school.
 

 

Onze visie
In onze visie dient het onderwijs op school gericht te zijn op het integrale kind.

Wij werken daarom aan:


Het weten
de kennisontwikkeling van het kind  

Het kunnen
de competentieontwikkeling van het kind  

Het zijn
de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind 

Het willen
de motivatieontwikkeling van het kind 

Het voelen
de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind 
Zo trachten wij de leerling optimaal voor te bereiden op en toe te rusten voor zijn/haar plaats in de maatschappij.

 
 FlorisFlits  6 oktober 2017 - klik hier!
 Schoollied Floris Radewijnsz   Tekst    Muziek
4 - 15 oktober Kinderboekenweek   
3 oktober Oudergesprekken
5 oktober
Dag van de leraar
Staking leerkrachten, kinderen vrij.
12 oktober Oudergesprekken
16 - 22 oktober Herfstvakantie
8 november Algemene ouderavond
9 november GMR 
 
 Afsluiting Kinderboekenweek

Vandaag hebben we de Kinderboekenweek afgesloten met een gezellige boekenmarkt! Er zijn veel boeken verkocht op de markt! Vanuit de schoolbibliotheek zijn er meer dan 200 boeken verkocht. We kunnen met de opbrengst van deze verkoop nieuwe boeken aanschaffen voor onze schoolbibliotheek. 

De boeken die niet zijn verkocht zijn zojuist opgehaald door Stichting Zwerfboeken Leerdam. Zij waren hier ontzettend blij mee!

 
 Dansclinic

Op 27 en 29 september kregen groep 2 t/m 5 een dansclinic.
Bedankt juf Nikky van Nikky's Dance, ze vonden het super leuk!

  
 
Vernieuwde Schoolplein

De eerste stappen naar het vernieuwde schoolplein zijn nu toch echt gezet 🎉. De kids mochten afgelopen week hun wensen uitspreken en Joost Kramer (vader uit groep 1/2) is al druk aan het meten. Houd Facebook en de Flits in de gaten voor het actuele nieuws.


 
 Openingsviering 2017-2018

Gistermiddag hebben we met alle kinderen de openingsviering gevierd in de hal van de school. 
Het thema "Met z'n allen gelijk, dat is pas sterk" stond daarin centraal. De schoolkaars werd aangestoken en de kaarsen voor in de klas zijn uitgedeeld aan de leerkrachten. 
De afgelopen week is er in de groepen aandacht besteed aan dit thema. Tijdens de viering is door een aantal kinderen verteld welke lessen er in de klas aan bod zijn gekomen.
Voor meer foto's klik hier...   
 
Eerste schoolweken

Omdat het zo ontzettend warm was, hebben de kinderen en de juffen van de Floris gistermiddag genoten van een heerlijk verkoelend ijsje! 😅

 

 
 
 
Voor meer foto's klik hier...